विशेष समाचार

taxi
action road safety
child
auto mart
siddhartha
siddhartha 1

noticeboard

सवारी चालकहरुकोलागि केही सुझाबहरु

-आफ्नो सवारी साधनको नियमित जाँच गर्नुहोस्, सवारीलाई राम्रो अबस्थामा राख्नुहोस् । – जिम्मेवार हुनुहोस्, नभुल्नुहोस् सवारी साधनले मार्न सक्छ-आफू तथा आफू वरिपरिको सुरक्षाप्रति सजग हुनुहोस् । – सवारी चलाउँदा सजग भई आफ्नो हकाईमा पूरा ध्यान दिनुहोस् । – अगाडी आउन सक्ने अबस्था बारे सोच्नुहोस् र आफ्नो गतिबिधीको पूर्वयोजना गर्नुहोस् । – धैर्य गर्नुहोस्, शान्त रही […] Read more

Copyright © Yatra Khabar. All Rights Reserved. Powered By Ignite Infosys